Forside

Hvem er jeg

Her bor vi

Bigården

Honning

Honning Jordbærdag 2018

Honning Jordbærdag 2017

Honning Jordbærdag 2016

Honning Jordbærdag 2015

Honning Jordbærdag 2014

Honning Jordbærdag 2013

Honning Jordbærdag 2012

Honning Jordbærdag 2011

Honning Jordbærdag 2010

Opskrifter

Meddelser fra biavleren

Etiketter der sælger

Åbningstider

E-Mail


 

Etiketter der sælger


Danmarks Biavlerforening tilbyder alle medlemmer muligheden for at benytte foreningens velkendte honningetiket med de tre bier i ring. For at bruge etiketten, skal man være medlem og have underskrevet en deklaration, hvor man garanterer, at honningbekendtgørelsen overholdes. Med etiketten følger den lovpligtige produktansvarsforsikring. Danmarks Biavlerforening udtager årligt et antal stikprøver, som bliver analyseret for herkomst (pollenanalyse), vandindhold, opvarmning og enzymaktivitet.
Desuden har kunde, som køber honning med Danmarks Biavlerforenings etiket ret til at sende en prøve ind til Danmarks Biavlerforening i tilfælde af utilfredshed med kvaliteten. Danmarks Biavlerforening vurderer så, om honningen har nogle kvalitetsmangler. Danmarks Biavlerforening sikrer og garanterer for høj kvalitet.

Over 85% af medlemmerne bruger Danmarks Biavlerforenings etiket. Der flot, især i en tid, hvor der er ønske om at ”individualisere” sin honning.

Spændende er det, at næsten 10% af de adspurgte bruger vores nye tilbud: ”Guldetiketten”. Det er en etiket på 3x3 cm, som er forsynet med Danmarks Biavlerforenings logo og medlemmets kontrolnummer. Denne etiket kan bruges i kombination med de personlige etiketter, hvorved biavleren stadig er omfattet af foreningens produktansvarsforsikring.

Etiketstatistik.png

Bemærk at vores sammentællinger af besvarelserne giver mere end 100%.

Det skyldes at man nemt kan anvende flere typer af etiketter. Mange laver en egen etiket til blandingsprodukter, f.eks. honning med mynte eller propolis.
Bemærkelsesværdigt er det, at andelen af biavlere, som laver egen etiket er svagt faldende. Det er overraskende og viser, at der stadig er stor opbakning og tro på at Danmarks Biavlerforenings etiket og brand stadig sælger godt.

Der tilbydes kun ganske få andre typer af honningetiketter på det danske marked, og derfor er andelen af biavlere, som bruger andre etiketter, forholdsvis lav og endda svagt faldende. Det er vigtigt at have i baghovedet, at bruges disse etiketter, så skal man selv sørge for at have en produktansvarsforsikring.
Danmarks Biavlerforenings lukkeetiket ”Honning direkte fra biavleren” bruges af ca. 10% af vore medlemmer. Denne etiket er oprindelig udviklet for at man kunne skelne biavlerhonning fra grossisthonning.
Samtidigt underskriver man en deklaration, hvor man garanterer øgede kvalitetskrav, så som at honningen ikke på noget tidspunkt er opvarmet, samt at der ikke er anvendt nogen former for pesticider i sygdomsbekæmpelsen. Etiketten er forsynet med en forseglingsstrimmel.
Danmarks Biavlerforening tilbyder en række forskellige lågetiketter enten med opskrifter, beskrivelse af honningtyperne, samt mulighed for at lave egne tekster. Næsten 41% af medlemmerne anvender en eller flere af disse lågetiketter, for at give kunderne yderligere informationer om produktet.

Kilde: Danmarks Biavlerforening 2012/9